Statystyki

 • Odwiedziło nas: 207469 osób
 • Do końca roku: 69 dni
 • Do wakacji: 243 dni

Kalendarium

Niedziela, 2016-10-23

Imieniny:

Edwarda, Marleny

Jesteś tu: » Strona główna

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2016/2017


Koncepcja Pracy Przedszkola (prosimy o zapoznanie się z Koncepcją Pracy Przedszkola i zgłaszanie ewentualnych opinii i propozycji do dyrektora przedszkola)
 

 

Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole równych szans”.

Wartość projektu to 512 123,74 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 435 305,18 zł.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania)

Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r. obejmie 186 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, które uczą się/zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w gminie Uniejów i 12 nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie objętych doskonaleniem zawodowym. Do nowego oddziału przedszkola przyjętych zostanie 25 dzieci z gminy Uniejów. W zajęciach dodatkowych udział wezmą wszystkie dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie w 2016/17 r.

Cel główny Projektu to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.09.16r.do 31.08.17r. dla 186 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Uniejów poprzez  wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 12 nauczycieli i doposażenia nowego oddziału oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

1.Liczba 25 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;

2.Liczba 186 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;

3.Liczba 12 nauczycieli objętych wsparciem w programie;

4.Liczba 12 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;

5.Liczba 23 dzieci z gminy Uniejów, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min. 25%;

6.Liczba 178 dzieci z MP w Uniejowie, u których nastąpiło podniesienie umiejętności społeczno-emocjonalnych o min. 10%,poprawa sprawności ogólnej i postawy o min. 15%.

Realizowane zadania, to:

1.Wygenerowanie i funkcjonowanie w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie dodatkowych 25 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Uniejów,

2.Realizacja zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej i psychoedukacyjnych dla dzieci uczęszczających do MP w Uniejowie,

3.Realizacja szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i współpracy z rodzicami oraz kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w MP w Uniejowie.

 

 


 

 

 

Aktualności:

 

 

 

 

  Ulotki dla rodziców (pliki do pobrania):

  • Regulamin dla rodziców

   

   Dzień Ironii Losu

   Znasz takie sytuacje – koledzy chorowali w styczniu i siedzieli sobie w domu, a ty uczciwie chodziłeś do szkoły cały miesiąc. Zaczęły się ferie, a ty z gorączką wylądowałeś w łóżku, kiedy wszyscy pakowali się na zimowisko?

   Dzień Ironii Losu
   czytaj więcej

   Pliki do pobrania